Account

Privacy en Cookieverklaring De Cabriohoeve

Wij, als De Cabriohoeve, zijn ons ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kun je in de verklaring nagaan wat er met je gegevens gebeurt. Onze handelswijze is vanzelfsprekend in overeenstemming met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en ook met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 Dit privacy statement is als volgt opgebouwd:

 1. Doel van gegevensverwerking op algemene grond;
 2. Marketingactiviteiten;
 3. Beveiliging;
 4. Gegevens verzameling;
 5. Rechten van betrokkenen;
 6. Contactgegevens;
 7. Aanpassen privacy statement. 

1 - Doel van gegevensverwerking op algemene grond

Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de bestelling die je bij ons plaatst – opdracht voor het werken aan je auto - optimaliseren van onze website. Dit zodat wij contact met je op kunnen nemen en de bestelling kunnen versturen. Kortom, om het contact met jou te onderhouden.

Vanuit het RDW wordt ons gevraagd om de verbruikersgegevens van personenauto's en bedrijfsauto's tot en met 3500kg met een datum eerste toelating vanaf 1 januari 2021 uit te lezen en te versturen naar het RDW. Zo kan gecontroleerd worden of dit klopt met wat er tijdens de typegoedkeuring is geregistreerd. Wees u er van bewust dat u dit mag weigeren. De APK-Keurmeester zal de weigering dan invullen bij het afmelden van de APK.

2 - Marketingactiviteiten

Wij houden in het kader van onze marketingactiviteiten, algemene bezoekersgegevens bij van het websitebezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres (laatste octet hebben wij laten maskeren) van jouw computer, het tijdstip van je bezoek worden geregistreerd. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website, Google Analytics. De gegevens worden zo veel als mogelijk geanonimiseerd.

Tevens hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. En hebben “gegevens delen” uitgezet en maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics.  

Daarnaast worden de gegevens gebruikt om je een nieuwsbrief toe te sturen als je hiervoor belangstelling hebt. Dit kun je zelf aangeven. 

3 - Beveiligingsniveau

De Cabriohoeve beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien je denkt dat er misbruik is gemaakt van gegevens, dan kun je contact met ons opnemen. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 6. 

4 - Gegevens verzameling

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens. Naam - Adres – Postcode en Woonplaats – Mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens verzamelen wij van jou zodat wij je bestelling kunnen verzenden en eventueel contact met jou kunnen opnemen. Tevens verzamelen wij deze gegevens als jij jouw auto in bij ons in onderhoud geeft.

5 - Rechten van betrokkenen

Als je een relatie met ons hebt en je wilt jouw gegevens inzien, dan kun je na een schriftelijk verzoek via een mail (zie contactgegevens) je persoonlijke gegevens inzien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijk onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Gegevens van facturen zijn wij verplicht zeven jaar te bewaren in verband met de Belastingdienst.

Daarnaast kun je, indien je niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. 

6 - Contactgegevens

Je kunt jouw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:

De Cabriohoeve

Julianalaan 9

9462 PG  Gasselte

Info@decabriohoeve.nl 

7 - Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor onze privacy statement aan het passen. Wijzigingen zullen op onze website (decabriohoeve.nl) worden gepubliceerd.

 • Mazda MX5 De Cabriohoeve
 • Mazda MX5 De Cabriohoeve
 • Mazda MX5 NDRF
 • Werkplaats afspraak
 • Betaal veilig
 • Snel geleverd
 • RDW erkend
 •